حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. (1395). تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.). نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 521-531.
سجاد م حرم نژاد; مصطفی ولیزاده; امید سفالیان; محمدرضا شیری; علی اصغری. "تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)". نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1395, 521-531.
حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. (1395). 'تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)', نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 521-531.
حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.). نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(4): 521-531.


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.