حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. (1395). ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(1), 53-64.
میر رشید حسینی اقدم; نعیم الدین متاج کجوری; سید محمود رضا آقامیری; رحمان قراری; حمیدرضا همتی. "ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII". نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 1, 1395, 53-64.
حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. (1395). 'ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII', نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(1), pp. 53-64.
حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 3(1): 53-64.


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.