یحیی پور, عبدالله, خانی, عباس, ستاری, مجید, عمواقلی طبری, مهرداد, سالاری, محمد. (1393). ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(4), 13-23.
عبدالله یحیی پور; عباس خانی; مجید ستاری; مهرداد عمواقلی طبری; محمد سالاری. "ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae". نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 4, 1393, 13-23.
یحیی پور, عبدالله, خانی, عباس, ستاری, مجید, عمواقلی طبری, مهرداد, سالاری, محمد. (1393). 'ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae', نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(4), pp. 13-23.
یحیی پور, عبدالله, خانی, عباس, ستاری, مجید, عمواقلی طبری, مهرداد, سالاری, محمد. ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae. نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 4(4): 13-23.


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.